Telf.: +34981596800 | Email: coworking@camaracompostela.com

Normativa

BASES E NORMATIVA DE FUNCIONAMENTO DO COWORKING DIXITAL “CCOMPOSTELA”, PROXECTO COFINANCIADO AO 80% POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DENTRO DO PROGRAMA OPERATIVO MULTI-REXIONAL DE ESPAÑA FEDER 2014-2020 E O 20% EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA.

 

1. ANTECEDENTES

A Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela foi designada como entidade beneficiaria do proxecto "INFRAESTRUTURAS DESTINADAS AO SEU USO COMO CENTRO DE COWORKING/DIXITAL "CCOMPOSTELA" ao abeiro da convocatoria publicada pola Fundación INCYDE con número de expediente CWD1905 . para o desenvolvemento do proxecto “Digital Coworking/Hub” na Comunidade Autónoma de Galicia.

O proxecto Coworking/Hub dixital forma parte dun dos 8 eixos prioritarios apoiados polo PO Plurirrexional de España FEDER 2014-2020, en concreto do eixe 3 "Mellorar a competitividade das pemes", Obxectivo temático 3 "Mellorar a competitividade das pequenas e medianas e medianas empresas". empresas dimensionadas”, e a prioridade de investimento 3a “Fomento do emprendemento, en particular, facilitando a explotación económica de novas ideas, e promovendo a creación de novas empresas, tamén a través de viveiros”. No caso da Comunidade Autónoma de Galicia, o financiamento FEDER ascende ao 80% do gasto subvencionable aprobado.

Do mesmo xeito, o Excmo. A Deputación da Coruña asinou un convenio de colaboración coa Cámara de Comercio de Santiago a través do cal se compromete a achegar o 20% do gasto subvencionable aprobado no marco do Plan Emprego Local (PEL), anualidade 2021.